Kategorie

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

Klient, podając swoje dane osobowe podczas rejestracji w aptece internetowej Apteka-Outlet.pl, wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie apteki i przetwarzanie związane z obsługą złożonych zamówień.

Gwarantujemy, że dane te nie będą udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim oraz będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Zgodnie ze wspomnianą ustawą art. 32 klienci mają prawo do: wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Zgodnie z przepisami, ewidencji w formie elektronicznej podlegają zrealizowane zamówienia, które apteka internetowa ma obowiązek przechowywać przez okres trzech lat, licząc od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu. Wgląd do nich mają wyłącznie organa Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH

Wraz z dostępnością strony internetowej Apteki Apteka-Outlet gromadzone są informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP w postaci logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych.

PLIKI COOKIES

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. APTEKA-OUTLET.PL przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka