Kategorie

Kontakt

Dane do kontaktów z apteką internetową:


Apteka-Outlet.pl
ul. Puławska 96
02-620 Warszawa


tel. 22 856 71 34 (godz.8-20 w dni powszednie)


Konto bankowe nr: 33 1050 1025 1000 0023 5172 8023 w banku ING

Właścicielem apteki internetowej Apteka-Outlet.pl jest firma Doradztwo Farmaceutyczne Igor Kuczyński, z siedzibą przy ul. Włościańskiej 14A/44 01-710 Warszawa, NIP: 525-139-90-54; REGON: 013195025.

Firma jest wpisana pod numerem 226074 do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st.Warszawy.

Doradztwo Farmaceutyczne Igor Kuczyński posiada koncesję na prowadzenie apteki Aptekarz Warszawski ul. Puławska 96, 02-620 Warszawa, która jest odpowiedzialna za obsługę apteki internetowej www.apteka-outlet.pl i realizację zamówień. Koncesję wydał Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie dn. 02.10.1998. Dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego to: 03-707 Warszawa ul. Floriańska 10 tel/fax: 22 629 52 53 wif@wif.waw.pl.

Apteka jest wpisana do Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych: http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx