Emla Plaster * 2 szt plaster znieczulający przy zastrzykach

Producent: ASTRAZENECA AB

Plastry Emla stosuje się do znieczulanie skóry przed zabiegami chirurgicznymi, nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań itp.

 

 


szt.
25,82 zł

Emla Plastry - skład:

1 plaster o powierzchni 10 cm2 zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy.
 
Emla Plastry - działanie
Zawarte w preparacie lidokaina i prylokaina należą do środków miejscowo znieczulających o budowie amidowej. Powodują miejscowe, odwracalne zahamowanie przewodnictwa we włóknach nerwowych przez hamowanie pompy sodowo-potasowej i zahamowanie przepuszczalności błony komórkowej dla jonów. Stopień znieczulenia zależy od czasu pozostawienia preparatów na skórze i zastosowanej dawki. W przypadku pozostawienia plastra na skórze przez 1-2 h, znieczulenie utrzymuje się przez 2 h po zdjęciu plastra. Miejscowo występuje odpowiedź naczyniowa: zwężenie (zblednięcie) lub rozszerzenie naczyń (zaczerwienienie skóry). Reakcja ta występuje znacznie szybciej u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Stężenia maksymalne, jakie osiąga lidokaina i prylokaina we krwi, zależą od dawki, miejsca (większe w miejscach dobrze ukrwionych, np. twarz), występujących zmian chorobowych skóry, czasu i wielkości pola ekspozycji i są znacznie mniejsze od stężeń toksycznych. Lidokaina i prylokaina przechodzą do mleka matki (w odniesieniu do prawidłowo stosowanego preparatu - ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u noworodka jest minimalne).
 
Emla Plastry - wskazania
Miejscowe znieczulenie skóry przed zabiegami chirurgicznymi w obrębie skóry, nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań.
 
Emla Plastry - przeciwwskazania
Nadwrażliwość na amidowe leki miejscowo znieczulające lub pozostałe składniki preparatu. Methemoglobinemia (wrodzona lub idiopatyczna). Plaster: nie stosować u wcześniaków (urodzonych przed 37 tyg. ciąży).
 
Emla Plaster - środki ostrożności
Stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem G-6-PD (większe ryzyko methemoglobinemii), atopowym zapaleniem skóry (czas stosowania preparatu nie powinien być dłuższy niż 15-30 min). Nie stosować preparatu na otwarte rany w związku z niewystarczającą ilością danych dotyczących wchłaniania substancji czynnych. Zachować ostrożność, stosując preparat przed podskórnym podaniem żywych szczepionek, ze względu na bakteriostatyczne i przeciwwirusowe działanie lidokainy i prylokainy w stężeniu większym niż 0,5-2% - zalecana jest kontrola odpowiedzi immunologicznej po podaniu szczepionek. Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych preparatu nie powinno się stosować u dzieci poniżej 3 mż., między 3 a 12 mż., otrzymujących jednocześnie inne leki indukujące powstawanie methemoglobiny (np. sulfonamidy). Pacjenci przyjmujący leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron), u których stosowany jest krem, powinni znajdować się pod ścisłą obserwacją i należy rozważyć u nich monitorowanie zapisu EKG, ze względu na możliwość sumowania działania z lidokainą.
 
Emla Plaster - Ciąża i laktacja
Preparat należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży. Lidokaina i prylokaina przenikają do mleka matki w ilościach nie stwarzających zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.<
 
Emla Plaster  - działania niepożądane
Często: przemijające zblednięcie, obrzęk lub zaczerwienienie skóry. Niezbyt często: świąd i pieczenie skóry. Rzadko: reakcje alergiczne (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny); methemoglobinemia u dzieci; niewielkie zmiany zanikowe w miejscu stosowania preparatu (plamica lub wybroczyny), szczególnie po długim okresie stosowania u dzieci z atopowym zapaleniem skóry lub mięczakiem zakaźnym oraz podrażnienie rogówki po przypadkowym zetknięciu z preparatem.
 
Emla Plastry - interakcje
Istnieje ryzyko zwiększenia stężenia methemoglobiny u pacjentów otrzymujących równocześnie leki indukujące powstawanie methemoglobiny (np. sulfonamidy). Łączne stosowanie z innymi środkami miejscowo znieczulającymi lub lekami o budowie strukturalnej podobnej do budowy środków miejscowo znieczulających (np. tokainid) zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych - należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek plastrów z tymi lekami. Badania interakcji lidokainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) nie były prowadzone, jednak podczas jednoczesnego stosowania obu leków należy zachować ostrożność.
 
Emla Plastry - sposób użycia
Dorośli: 1 lub więcej plastrów nakleić na znieczulane miejsce, czas stosowania 1-5 h. Dzieci w wieku 3-12 mż.: plaster nakleić na znieczulane miejsce, czas stosowania 1-4 h, nie naklejać jednocześnie więcej niż 2 plastry.
Dzieci od 13 mż. do 5 rż: plaster nakleić na znieczulane miejsce, czas stosowania 1-5 h, nie naklejać jednocześnie więcej niż 10 plastrów.
Dzieci w wieku 6-12 rż.:  plaster nakleić na znieczulane miejsce, czas stosowania 1-5 h, nie naklejać jednocześnie więcej niż 20 plastrów.